Μάιος 2017

Η ΟΜΕΡ–Κύπρου πραγματοποίησε με επιτυχία  εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: ‘’Ο ρόλος της σύγχρονης νηπιαγωγού στις προκλήσεις του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος’’ στο Πετρίδειο Νηπιαγωγείο Πάφου στις 29 Απριλίου 2017. Η Ημερίδα αποτελείτο από δύο μέρη. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος εστίαζε στο ρόλο της σύγχρονης νηπιαγωγού και βρεφονηπιαγωγού και την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο μέσα από πρακτικές εφαρμογές τεκμηρίωσης και μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε θέματα σχετικά με την επικοινωνία και τις σχέσεις παιδιών και εκπαιδευτικών (όρια – πειθαρχία – διάλογος), καθώς και τη δυναμική σχέση οικογένειας και σχολείου ως πλαίσιο υποστήριξης της μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προέκυψε εκτενής και εποικοδομητική συζήτηση και διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της επαρχίας Πάφου και των επιμορφωτών από το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο που διοργάνωσε την επιμορφωτική δράση. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος, την κατάρτισή τους γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και την απουσία ενδιαφέροντος για διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους από τα οργανωμένα σύνολα του κράτους. Η ΟΜΕΡ–Κύπρου δεσμεύτηκε να συνεχίσει στα πλαίσια των εργασιών της ενδυνάμωσης της κοινότητας μάθησης των νηπιαγωγών της Κύπρου, να προσφέρει διαρκή επιμόρφωση και σειρά εργαστηρίων στην επαρχία της Πάφου, όπως και σε άλλες πόλεις της Κύπρου. 

Επιτροπή ΟΜΕΡ - Κύπρου