Με μεγάλη επιτυχία έγινε η διεξαγωγή των πιο κάτω εργαστηρίων τα οποία διοργανώθηκαν από την OMEP Κύπρου ως μέρος των δράσεων για την ανάπτυξη ευνοϊκών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ μάχιμων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών-ερευνητών με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση και προαγωγή της εκπαίδευσης των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας.

Εργαστήριο 1: Ο Ρόλος των Ενηλίκων στο παιγνίδι των παιδιών, Νοέμβριος 2017.
Εμψυχώτρια: Κωνσταντίνα Ρέντζου
Ειδικός Επιστήμονας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
CARE researcher
Περιγραφή: Το εργαστήριο αυτό είχε ως στόχο να παρουσιάσει τους πολλούς διαφορετικούς ρόλους που οι ενήλικες μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη διάρκεια του παιδικού παιχνιδιού, καθώς και να εντοπίσει τους επιθυμητούς και μη επιθυμητούς τρόπους με τους οποίους θέλουμε οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν στο παιδικό παιχνίδι.

 

Εργαστήριο 2: Το Εικαστικό Παιγνίδι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Νοέμβριος 2017
Εμψυχώτριες: Βαλεντίνα Ηρακλέους
Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Εικαστικής Αγωγής
Άντρη Σάββα, PhD, ΕΕΠ (Εικαστική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Σοφία Ρωσσίδου, Εκπαιδευτικός, ΥΠΠ
Περίληψη: Μέσα από την παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων του παιχνιδιού και της τέχνης, οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε δημιουργικές διαδικασίες και θα βιώσουν τη σχέση του παιχνιδιού και της τέχνης. Θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν εικαστικά παιχνίδια μέσα από επιλεγμένες πηγές και θα εμπλακούν σε διαδικασίες ανα- στοχασμού για τη τέχνη μέσα από το παιχνίδι με παιδιά.